Østbirk og Yding sogne

Du er her: 

 

 

Kirkekontoret, der er beliggende i Østbirk Præstegård, Præstemarken 2, 8752 Østbirk betjener

borgere fra Østbirk og Yding sogne.

 

Kordegn Linda Vestergaard kan træffes på kontoret

tirsdage fra kl. 9 - 17 samt torsdage fra kl. 8 - 16

tlf. 7578 - 1039

 

Pastoratet varetages af sognepræsterne Lone Buhl Pedersen, der hovedsagelig betjener Østbirk og Yding kirker samt sognepræst Tine Frisenette fra Hansted sogn.

 

Sognepræst Peter Tast, Skanderborg er ansat på 50% pr. 1. januar 2017.


Præsternes ferie

 

Sognepræst Lone Buhl Pedersen er fraværende fra onsdag 21. juni til og med tirsdag 18.Juli.

Sognepræst Tine Frisenette varetager de Kirkelige handlinger - herunder begravelser - i perioden.

 

Sognepræst Peter Tast er fraværende fra lørdag 15. juli  til og med fredag 4. aug.

 

 

 


Østbirk og Yding sogne opretter Sorggruppe

 

Klik her for at læse om Sorggruppen!

 

Kontakt Diakon Carina Kjærgaard på tlf.

75 78 23 78 / 22 32 05 89

Mail: carina44@ofir.dk