Østbirk og Yding sogne

KALENDER - ØSTBIRK KIRKE

KALENDER - YDING KIRKE

Du er her: 

CORONAVIRUS !!

 

Som en følge af nye skærpede corona-restriktioner har menighedsrådene i samarbejde med præsterne besluttet:

 

Der afholdes gudstjenester om søndagen.

 

Der er forsat mulighed for at få forrettet dåb, vielse og begravelser – men under følgende skærpede vilkår:

 

 

 

Der er nu kommet nye retningslinjer – vides ikke hvor længe disse gælder. Men fra i dag er det således:

 

 

Vi må i Yding Kirke være 35 når der synges og 70 når der ikke synges. (Når der i sin væsentlighed sættes ned)

 

Vi må I Østbirk Kirke være 47 når der synges og 95, når der ikke synges. (Når der i sin væsentlighed sættes ned)

 

 

Når vi synger må kun hver anden bænk være i brug.

 

 

Der tilstræbes 1 meters afstand ml. deltagere, der ikke er i daglig kontakt med hinanden. Og når der synges skal der tilstræbes 2 m. ml. deltagere, der ikke er i daglig kontakt.

 

 

Udendørs må der synges – i så fald skal folks ansigter vende den samme vej og 2. meter ml. deltagere, der ikke er i daglig kontakt.

 

 

I Præstegården gælder forsamlingsforbuddet på 10 mennesker. Udenfor gælder forsamlingsforbuddet på 50 personer.

 

 

Nu må der dermed gerne være Baby salmesang – og Børnekor – når der vel at mærke er maks 10

 

Konfirmander må gerne være holdvis inde i  Præstegården.

 

 

(Som noget nyt tæller frivillige med i optællingen. Optællingen er dog stadig foruden personale) .

 

 

 

Selvom Kirken er lukket delvis ned, er der fortsat helt åbent hos præsterne.

 

 

 

Peter Tast tlf. 61 22 39 99

 

 

 

Lone Buhl  21 39 63 92

 

 

 

Bedste hilsner

 

 

Lone Buhl Pedersen, Sognepræst

Østbirk-Yding Sognepræsteembede

Tlf. 75781039 – 21396392

E-mail: LOP@km.dk

 

Peter Tast, Sognepræst

Østbirk-Yding Sognepræsteembede

Tlf. 61223999

E-mail: PHT@km.dk

Velkommen til Østbirk og Yding Kirker - kirker fyldt med liv. Her er plads til unge og ældre, fantasi, leg, glæde og sorg. Her på hjemmesiden kan du læse mere om alt fra gudstjenester, de mange arrangementer, referater fra menighedsrådsmøder til kirkelige handlinger og meget mere.

Vi glæder os til at se dig i kirken!

Nedenstående kan du afspille en video om Østbirk Kirke

DET SKER I KIRKERNE

Sogneaften i Østbirk Præstegård 22. sept.

Konfirmand indskrivning d. 21. september 2021

Foredrag med Søren Gade i Yding Kirke d. 28. okt. 2021

Tur ud i det blå 15. sept. 13.00 – 18.00

Klik her for at se plakaten

 

 

Strikkedamerne og jer der vil med. Vi fylder bussen. Hvor vi skal hen er en overraskelse.

 

Der er kaffe og kage undervejs.

 

Turen er rollator venlig.

 

Tilmelding og betaling 95 kr. til sognepræst Lone Buhl eller sekretær Linda Vestergaard.