Østbirk og Yding sogne

KALENDER - ØSTBIRK KIRKE

KALENDER - YDING KIRKE

Du er her: 

Kirker og Præstegårde/Sognegårde er ikke omfattet af sænkelsen af forsamlingsforbuddet fra maks 50 til 10 personer.

 

 

 

Dog skal alle nu bære mundbind når de kommer til Kirke og Præstegård. Dette mundbind skal bæres når man går rundt i Kirke og Præstegård – men må tages af, når man sætter sig ned.

 

 

 

Forsamlingsforbuddet i Danmark er nu blevet sænket fra 50 til 10 personer – men dette gælder ikke i Kirker og Præstegårde.

 

I Kirker og Præstegårde er der som hidtil  derimod krav om afstand og kvadratmeter plads.  Så jeg takker dagligt for, at vi har to skønne store kirker og en stor skøn Præstegård/Sognegård.

 

(Dog er der krav om, at vi i væsentlighed sætter ned).

 

 

 Således kan vi fortsat på forsvarligvis i Østbirk Kirke være: Ved fællessang  47 personer. Når der ikke er fællessang 95 personer.

 

 I Yding Kirke Ved fællessang 35 personer. Når der ikke er fællessang 70 personer.

 

I Østbirk Præstegård synger vi ikke og må derfor være 50 personer.

 

 

 Vi har den politik i både Østbirk og Yding Kirker – at vi hellere vil have flere folk indenfor end fællessang. Derfor er det ved mange anledninger vores utrolige dygtige Kirkesanger Sara Tranberg – der på vore vegne synger – og menigheden, der lytter med.

 

 

 At vi i vore Kirker og Præstegården  må fortsætte som vi  på det seneste har gjort - det er en tillidserklæring fra politikerne  – en tillid, der bygger på, at politikerne ved, at det er vigtigt at vi har noget at leve for – at det er vigtigt for folk at kunne mødes. At vi må fortsætte som hidtil bygger også på den tillid at politikerne har erfaret, at vi  i Kirker og Præstegårde virkelig følger alle retningslinjer ang. håndsprit – afstand -  udluftning -  afvaskning  osv.

 

 

 De nye tiltag betyder dog, at vi ikke som hidtil kan flytte begravelser  ud på Kirkegården og her som tidligere være 200 personer. Udendørs begravelse/ bisættelser her sættes det maksimale antal deltagere ned til 50. (Men som sagt må vi gerne være flere inde i Kirken – hvilket skyldes at vi her i væsentlighed sætter ned og har ansigterne i samme retning).

 

 

 Vi følger retningslinjerne til punkt og prikke.

 

 

 Glæder os til at se enhver i kirker og Præstegård – nu med mundbind eller visir.

 

 

 

 

 

Bedste hilsner

 

 

Lone Buhl Pedersen, Sognepræst

Østbirk-Yding Sognepræsteembede

Tlf. 75781039 – 21396392

E-mail: LOP@km.dk

 

Peter Tast, Sognepræst

Østbirk-Yding Sognepræsteembede

Tlf. 61223999

E-mail: PHT@km.dk

Velkommen til Østbirk og Yding Kirker - kirker fyldt med liv. Her er plads til unge og ældre, fantasi, leg, glæde og sorg. Her på hjemmesiden kan du læse mere om alt fra gudstjenester, de mange arrangementer, referater fra menighedsrådsmøder til kirkelige handlinger og meget mere.

Vi glæder os til at se dig i kirken!

Nedenstående kan du afspille en video om Østbirk Kirke

DET SKER I KIRKERNE

ÅBENT HUS I PRÆSTEGÅRDEN 2020

AFLYST PGA COVID-19!! 

Åbent Hus i Præstegården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILLEDER FRA ØSTBIRK MANDSKOR 26.11.2019

Østbirk Mandskor