Østbirk og Yding sogne

REFERATER 2020 FRA ØSTBIRK SOGNS MENIGHEDSRÅDSMØDER

Referat fra ØMR møde d. 16.01.2020

REFERATER 2020 FRA YDING SOGNS MENIGHEDSRÅDSMØDER

Referat fra YMR møde d. 16.01.2020

BILLEDER FRA ØSTBIRK MANDSKOR 26.11.2019

Østbirk Mandskor