Østbirk og Yding sogne

Det samlede personale på Kirkegårdskontoret

NYT TAG PÅ ØSTBIRK KIRKE

Søndag den 27. august kl. 10.30 i Østbirk Kirke

Gudstjeneste og festlig markering af Kirkens nye tag.

Der vil være et glas med bobler til os alle.

ÆNDRING AF PERSONALEFORHOLDENE PÅ ØSTBIRK OG YDING KIRKEGÅRDE

 

 

Fra 1. jan er driften af Yding Kirkegård under Østbirk –  Kontakt kirkegårdsleder Peder Teglgaard, hvis I har spørgsmål, der drejer sig om gravsteder o. lign. Tlf. 75 78 18 42

 

 

 

Østbirk Kirke

Ny farvelagt folder om Østbirk Kirke


Kirken nævnes 1. gang i skriftlige kilder i år 1267. Fremstod oprindeligt kun som et langt kirkeskib med træloft. Kirken har i de første århundreder tilhørt Århus bispen og klostre.


Efter reformationen var kirken i kronens besiddelse indtil 1560. Da overdrog Fr. 2. den til Peder Skram, ejer af Urup Gods. Urups skiftende ejere var værger for kirken indtil begyndelsen af 1800-tallet.

Fra 1911 blev kirken selvejende. Det var under Skrammerne: Christian Skram, hans søn Peder (søhelt og Danmarks vovehals), og dennes søn Niels Skram, at kirken fik hvælvinger, (årstallet 1656 henviser til en reparation af spiret), koret blev udbygget, samt tårn og våbenhus blev bygget til.

Ligstenene for Peder Skram (død 1581) og hans hustru, Elsebe Krabbe, samt to af deres sønner er i dag placeret i gulvet på hver sin side af alteret. Deres jordiske rester blev i 1856 flyttet fra kirken og begravet på et ukendt sted på kirkegården. Mindestenen for Peder Skram er rejst i 1886.

Mindesten over Peder og Elsebe Skram