Østbirk og Yding sogne

KalkmalerierneDe har gennem tiderne været afdækket og størstedelen er forsvundet eller har været i så dårlig en stand, at de er blevet kalket over. Eftertiden får herved mulighed for atter at fremdrage dem, når nye konserveringsmetoder udvikles.


De synlige dekorationer, samt Christen Skram og hans anden hustru Anne Rewentlows våbenskjold i skibets første hvælving blev restaureret i 1995/96. St. Antonius v. prædikestolen var én af de såkaldte ørkenfædre i 300-tallets Ægypten, som var inspirationskilder til de senere klosterbevægelser. Det T-formede kors og grisen er hans attribut og sidstnævnte har givet navn til "Antoniusgrisen".


Korsfæstelsesrelieffet ved døren er udført omkring år 1700 af træskærer Rasmus Nielsen. Har muligvis været placeret oven på altertavlen. Det blev nedtaget i 1893 og var hensat på kirkens loft indtil få år efter 1939. Er da blevet uretmæssigt solgt. I 1989 blev det, ved hjælp af en donation fra Kahn Rasmussens Fond, tilbagekøbt fra Børge Nielsens auktioner i Vejle for 43.000 kr.

og konserveret af Inger Sylvest, som var daværende ejer af Urup Gods.

Orgelfacaden er fra omkring år 1770 og blev genanvendt, da Østbirk Kirke fik et nyt orgel i 2004 med hjælp fra fonde og private donatorer - se skiltet på orglets højre side. Solen omkranser de hebræiske bogstaver til ordet HVHJ, som bliver til "Jahveh", navnet for Gud i Det Gamle Testamente.


Restaurering: I 1995/1996 gennemgik kirken en omfattende restaurering. Blandt andet fik kirken nye bænke og vinduer.