Østbirk og Yding sogne

Mindesten over Peder og Elsebe Skram