Østbirk og Yding sogne

Ændring af ringeforholdene i Østbirk Kirke

 

 

Kirkeklokkerne har altid ringet, og det vil de blive ved med.

 

Hidtil har klokkeringningen foregået højt oppe i selve kirkens tårn. Arbejdstilsynet har imidlertid påpeget, at ringeren herved blev udsat for unødig støj. Derfor har Østbirk Menighedsråd - specielt formand Preben Egeholt arbejdet på en ny løsning.

 

På billederne ses kalkmalerikonservator Conny Hansen og Østbirk kirkes forhenværende kirkegårdsleder Arne Rodsted, der undersøger hvor der evt. kan laves hul i loftet, således at klokkeringningen kan foretages via tov fra tårnrummet - nede bagerst i selve kirken.

 

Billederne er taget af menighedsrådsformand Preben Egeholt.

 

Læs endvidere artikel om kirkeklokkerne:

http://www.oestbirk-avis.dk/kirkeklokker