Østbirk og Yding sogne

KIRKETÅRNETTårnet har enkelte og dobbelte glamhuller af samme type, som kan ses i Århus Domkirke. Det tidligere, og i 1865 nedrevne kirkeskib og kor vides der ikke meget om. Omtales første gang i 1615 og fra omkring 1800 begynder det at knibe med vedligeholdelsen, hvilket resulterer i at skib og kor nedrives i 1865, hvorefter det nuværende skib og kor bygges på den gamle kirkes grundvold.