Østbirk og Yding sogne

YDING KIRKES HISTORIE

 

 

Kirken, der er viet Vor Frue, nævnes tidligst 1482 med den oplysning, at den ejede mindre skovarealer og jordstykker.

Landsbyen Yding er nævnt første gang 1335. Før 1345 tilhørte kirken bispen i Århus, som dette år henlagde den til Voer Kloster. Ved reformationen i 1536 blev Yding kirke annekteret af kronen. Senere bortfæstede kongen via lensmanden på Skanderborg Slot tienderne lokalt. Efter svenskekrigene blev kirken i 1687 afhændet til ejerne af Urup Godt. I 1804 blev sogneboerne ejere af kirken, som fra 1912 overgår til selveje.

Yding kirke rejser sig på en svag hævning i det højtliggende område øst for Gudenåen, hvor landskabet udbreder sig i store, rolige former. Kirken, der er centralt beliggende i forhold til landsbyen er synlig viden om. Kirkegården er ret stor og omgivet af stengærder.