Østbirk og Yding sogne

PrædikestolenEr i 1590 udført af Mester Mikkel van Groningen (også Århus Domkirke).

De store felter viser:

  • Syndefaldet
  • Korsfæstelsen
  • Opstandelsen
  • Kvinderne ved graven
  • Himmelfarten


Nederst på søjlerne ses:

  • Jakob med stav og hue
  • Peter med nøgle
  • De 4 evangelister: Matthæus med engel, Markus med løve, Lukas med okse, Johannes med ørn og Paulus, lænet mod sit sværd.Opgangspanelet:

  • De 4 store profeter fra Det Gamle Testamente: Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel.