Østbirk og Yding sogne

YDING KIRKEGÅRDÍndgangen til kirkegården sker gennem en senmiddelalderlig teglhængt, muret portal. Selve kirkebygningens ældste del er tårnet fra begyndelsen af 1500´erne, en statelig, fire etager højt tårn, som rummer en klokke fra omkring 1200. Klokken er 71 cm. bred og 89 cm. høj.