Østbirk og Yding sogne

YDING KIRKES INVENTARSom det fremgår af en marmortavle på østgavlen blev kirken "opbygt i aaret 1865 af Yding Sogns Kirketiende Eiere"

Murene er rejst af gule sten i blokforbandt, lofterne er kassette- trælofter, tagene er belagt med røde vingeteglsten. Kirkens ret spartanske inventar, der er egetræsmalet, er i hovedsagen i 1865 anskaffet til det nyopførte kirkerum. Fra den gamle kirke er overført den romanske granitfond, der regnes til de østjyske løvefontes klassiske type (Låsby-Vinderup gruppen).

Endvidere alterkalk og alterdisk fra 1675 og dåbsfad fra omkring 1550. Den tidligere altertavle er et maleri, "Krist opstandelse" fra 1921, en kopi efter Carl Bloch fra 1877, Jacobskirken i København.


Orglet stammer fra 1979 med fem stemmer, et manual og pedal, er bygget af Bruno Christensen & Sønner. I korets østmur er indmuret en interessant romansk gravsten over manden THOLVO. Tre gravtræer fra omkring 1800 kan ses ved tårnets fod.


En detailleret beskrivelse af Yding kirke findes i Nationallmuseets udgivelse "Danmarks kirker" bind 47.