Østbirk og Yding sogne

Du er her: 

 

 

Kirkekontoret, der er beliggende i Østbirk Præstegård, Præstemarken 2, 8752 Østbirk betjener

borgere fra Østbirk og Yding sogne.

 

Kordegn Linda Vestergaard kan træffes på kontoret

tirsdage fra kl. 9 - 17 samt torsdage fra kl. 8 - 16

tlf. 7578 - 1039

 

Pastoratet varetages af sognepræsterne Lone Buhl Pedersen, der hovedsagelig betjener Østbirk og Yding kirker samt sognepræst Peter Tast.