Østbirk og Yding sogne

KONTAKT ØSTBIRK OG YDING KIRKEKONTOR

Kirkekontoret

Præstemarken 2

8752 Østbirk

Tlf. 7578 1039

Sognepræst

Lone Buhl Pedersen

Præstemarken 2

Tlf. 7578 1039

Mandag fridag

Kordegn

Linda Vestergaard

Præstemarken 2

8752  Østbirk

Kontortid:

Tirsdag kl. 9 - 17

Torsdag kl. 8 - 16

Tlf. 7578 1039

Kirkernes adresser

Østbirk Kirke:

Præstemarken 2

8752 Østbirk

Yding Kirke:

Skovhøjvej 8A, Yding

8752  Østbirk