Østbirk og Yding sogne

NYT ØSTBIRK MENIGHEDSRÅD

Østbirk Kirkes nye menighedsråd for de næste fire år.

 

Der har været konstituerende Menighedsrådsmøde i Østbirk præstegård.

De nye menighedsrådsmedlemmer underskrev menighedsrådsløftet.  De forskellige poster blev besat. Mødeplan for 2018 blev besluttet. Der blev orienteret om Kirkens formål. Oplyst om kommende kurser og dage som menighedsrådsmedlemmerne kan deltage i.

 

På billedet ses Østbirk Kirkes Menighedsråd, der for alvor ”træder i arbejdstøjet” fra og med 1. søndag i advent og virker for de næste fire år.

 

 

BILLEDER FRA ØSTBIRK MANDSKOR 26.11.2019

Østbirk Mandskor