Østbirk og Yding sogne

Da landets kirker alle er lukket ned pga. faren for coronasmitte, måtte man ty til andre metoder for at nå ud til menighederne. Derfor fulgte Østbirk kirke eksemplet fra sognepræst Søren Jensen i Hansted kirke og optog en forkortet gudstjeneste i kirkerne med sognepræst Lone Buhl, Peter Tast og organist  Karl Åge Selchau-Mark Bech.
Jørn Kildall stod for optagelser og redigering.